Grafisk profil

Vad är egentligen en grafisk profil? Du har säkert hört begreppet förut men vad innehåller den mer precist? En grafisk profil är ditt företags basgarderob, din image, dina värderingar och din personlighet förpackat på ett sätt att din kund väljer just dig istället för någon annan. En god grafisk profil är en viktig del av din väg till framgång.

En grafisk profil innehåller:

• Logotyp

• Profilfärger

• Typsnitt

• Profilpapper

• Illustrationer/Mönster/Bildmanér

• Guidelines

Illustration av en grafisk profil

Grafisk profil – Djupgående

Grafisk profil

Den grafiska identiteten skall på ett tilltalande sätt kommunicera vad företaget vill säga om sig själv, sina värderingar och sin personlighet.

En grafisk profil består av logotyp, typsnitt, färger, papper, mönster, illustrationer samt en grafisk manual som berättar den grafiska profilerns »regler«. I den här texten berättar vi kortfattat om respektive del i en grafisk profil.

Alla företag har en själ. För att man skall se själen behöver den en kropp. Kroppen består av företagets produkter/tjänster och de personer som arbetar i företaget. Den grafiska identiteten är företagets kläder. Alltså hur det ser ut samt hur det står sig i olika miljöer. Det är även den grafiska identiteten som berättar om företagets personlighet, på samma sätt som vi uttrycker våra personligheter genom vilka kläder vi väljer att bära.

Vi tar fram företagets kläder. För att göra detta måste vi lära känna företaget. Det viktigaste verktyget i denna process är människorna som arbetar på företaget eftersom de är en del av företagets kärna och själ. Medarbetarna är våra viktigaste vägledare och kritiker i processen att skräddarsy företagets kläder.

Logotyp

Företagets symbol, logotyp – är dess ansikte utåt. I sin form skall den beskriva vad företaget vill symbolisera. En bra logotyp skall summera själva essensen i företagets personlighet och kommunicera den snabbt och effektivt. Symbolen skall vara en signatur för företaget och vara en kvalitetsstämpel för konsumenten. Den skall skilja sig från dess konkurrenter och skapa ett förtroende hos sina kunder.  

Det fanns två grundläggande anledningar till varför man började skapa logotyper/symboler eller så kallade bomärken. Den första var för att visa sin stolthet över att ha skapat produkten. På samma sätt som när konstnären sätter sin signatur på sin tavla. Den andra anledningen var att garantera att produkten var äkta. Det var helt enkelt en kvalitetsstämpel.

Idag använder sig de flesta av ett befintligt typsnitt för att ta fram ordbilden (bokstäverna) i logotyp. Ibland fungerar det att göra det, men i de flesta fall gör det inte det eftersom företagets kommuniké behöver skräddarsys. Varje människa och varje företag är unikt, och de framhåller sig bäst i skräddade kläder. Därför vill vi alltid teckna våra logotyper för hand.

»På samma sätt som kvalitén på en tröja

avslöjas

när du stryker handen över den, så berättar pappret i era trycksaker, om er kvalitet.«

Typsnitt

Precis som ett bord, en bil, eller en stol har en egen form, har även typsnittet en form. Typsnittet har därför två uppgifter: textinformation och formation. De flesta typsnitt tar flera år att teckna. Orsaken till att typsnittstecknare fortsätter teckna fram nya typsnitt är att formen i typsnitten har stor betydelse för upplevelsen av informationen som den skall förmedla.

Hur många typsnitt som krävs för en grafisk profil är olika men ett vanligt antal är 2–3 stycken.

Profilfärger

Nästa plagg i företagets garderob är färg. Beroende på om företaget tar på sig en knallrosa eller en mörkbrun tröja; ger dessa plagg två olika bilder av företaget. Vi undersöker och tittar på vilken/vilka färger som skall få representera ert företag.

Mönster/illustrationer/

Ett bra komplement till logotypen, typsnitten och färgerna kan vara möster och/eller illustrationer.

Mönster eller illustrationer kan användas på förpackningar, i kataloger eller andra trycksaker.

Profilpapper

På samma sätt som kvalitén på en tröja avslöjas när du stryker handen över den, så berättar pappret i era trycksaker, om er kvalitet. Att kommunicera med kunden via både syn och känsel är ett effektivt sätt att profilera ert företag.

Papper finns i olika strukturer, tjocklekar, bulk, bestrykningar och kulörer. Med kulörer menas vita papper. Ett vitt papper kan ha en blå eller gul ton, vara högvitt eller neutralt. Ett papper kan också ha olika miljöcertifieringar, vara närproducerat eller framtaget på andra sidan jordklotet.

Många papper finns bara i ett fåtal ytvikter och inte som kuvert. Ert profilpapper skall berätta om er samtidigt som det skall finnas att få tag i för kuvert, brevpapper, visitkort och så vidare (beroende på era behov).

Grafisk manual

Den grafisk identiteten förpackas i ett dokument med regler och riktlinjer för hur den grafiska identiteten får och inte får användas. Den grafiska manualen finns till som en hjälp för att kunna kommunicera företaget på ett konsekvent och enhetligt sätt. Den ska ange hur de kommunikativa verktygen ska användas för att allt material från företaget lätt skall kännas igen. Vem som än producerar ett dokument, en trycksak eller en webbplats för företagets räkning, skall kunna göra det så att det syns att avsändaren är just ert företag. Detta är den grafiska manualens uppgift.

Skicka ett meddelande så hör vi av oss redan idag!

© Copyright 2017 André Falk Design