Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige startades på initiativ av regeringen 2015 innan FN stora klimatmöte i Paris. Fossilfritt Sveriges uppdrag är att arbeta för att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Genom samverkan med företag, branscher, kommuner och regioner arbetar Fossilfritt Sverige med att identifiera hinder och möjligheter för att accelerera utvecklingen. Utifrån det tar Fossilfritt Sverige fram politiska förslag som överlämnas till regeringen och samlar aktörer för att genomföra åtgärder. Fossilfritt Sverige har tillsammans med André Falk Design tagit fram 22 färdplaner från 22 olika branscher. Färdplanernas syfte är att finna gemensamma vägar framåt så att omställningen till ett fossilfritt välfärdsland påskyndas. André Falk design uppgift har varit att att formge dessa färdplaner.

Kund

Fossilfritt Sverige

Taggar

Grafisk form / Rapport / Färdplan

Överlämning av färdplan från Fossilfritt Sverige
Fossilfritt Sverige / Färdplan Fossilfritt Sverige / Färdplan Fossilfritt Sverige / Färdplan Fossilfritt Sverige / Färdplan

Skicka ett meddelande så hör vi av oss redan idag!

© Copyright 2017 André Falk Design